Luni - Vineri 08:00 - 17:00 0232 710 478
Termeni si conditii generale

Termeni si conditii generale

Situl www.ekysam.ro, este supus termenilor şi condiţiilor descrise mai jos. Websitul www.ekysam.ro este deţinut şi administrat de EKY-SAM SRL, societate având sediul în Tg. Frumos, str. Justiţiei 2-5, jud. Iaşi, CUI: RO 9672080, ORC: J22/973/1997.

Conditii generale pentru utilizarea sitului

EKY-SAM SRL a realizat acest website în scop informativ, având ca ţintă clienţii săi şi utilizatorii de internet în general. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi situl, parcurgeţi şi utilizaţi informaţiile textuale şi vizuale, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu EKY-SAM SRL.

Drepturi de proprietate intelectuala 

Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea EKY-SAM SRL sau a unor terţi care au autorizat EKY-SAM SRL să le utilizeze.

Materialele grafice prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi la protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale sitului sus menţionat sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală. 

Cu excepţia dispoziiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la EKY-SAM SRL, este strict interzisă şi constituie infracţiunea de contrafacere, care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Informatii despre produse si servicii

Aceste pagini constituie o prezentare a societăţii EKY-SAM SRL. Compania îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele prezentate, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a sitului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea EKY-SAM SRL, a firmelor membre sau a angajaţilor.

Limitarea responsabilitatii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. In nici un caz, EKY-SAM SRL, nu va putea fi făcut responsabil pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură.

Informaţiile asupra modelelor şi caracteristicilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de EKY-SAM SRL. Pot interveni erori sau omisiuni.

Accesul la materialele prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să ne accesaţi situl.

Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale este limba română. In caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Gestiunea datelor cu caracter personal

Regulamentul nr. 679 din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamanetul general privind protecţia datelor) este aplicabil începând cu data de 25.05.2018.

EKY-SAM SRL colectează şi prelucrează date cu caracter personal în cadrul sitului www.ekysam.ro conform Politicii de confidenţialitate afişate pe site.

Politica de utilizare a cookie-urilor

Folosim cookies pentru a îmbunătăţi utilizarea şi funcţionalitatea websitului nostru şi pentru a înţelege mai bune modul în cae vizitatorii utilizează situl nostrum, precum şi instrumentele şi serviciile oferite.

Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră oferă o modalitate uşoară şi convenabilă pentru noi de a personaliza sau a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră pe site-ul nostru şi de a face urmatoarea vizită mai plăcută. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre politica EKY-SAM SRL cu privire la Cookie-urile şi drepturile dumneavoastră, vă rugăm să vizitaţi secţiunea “Politica de utilizare a cookie-urilor”.

Actualizarea conditiilor generale

EKY-SAM SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare sa se raporteze in mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.