Luni - Vineri 08:00 - 17:00 0232 710 478

Ce construim?

Drumurile leagă oameni şi locuri, dezvoltă comunităţi. Construim de 20 de ani pentru a oferi un standard de viaţă mai bun comunităţilor cu care interacţionăm. 20 de ani înseamnă 590 km de drumuri făurite, 73 de comunităţi locale dezvoltate, 100.000 de gospodării legate şi peste 500.000 de vieţi influenţate benefic.

EKY-SAM este o companie specializată în lucrări complexe de construcții şi modernizări de drumuri, reabilitări drumuri, aşternere covoare asfaltice, reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice şi întreţinere drumuri pe timp de vară şi iarnă, pentru toate categoriile de drumuri: autostrăzi, naţionale, judeţene, comunale şi săteşti. După 20 de ani de activitate suntem recunoscuţi pentru calitatea şi rapiditatea execuţiei lucrărilor, acest fapt datorându-se utilajelor şi echipamentelor performante şi personalului de execuție cu o vastă experiență şi pregătire profesională.

Ansamblul lucrărilor pe care le executăm este alcătuit din:

  1. Lucrări de terasamente - săpături, umpluturi, cilindrări, pregătiri ale platformei prin scarificări și reprofilări, pregătirea patului drumului prin stabilizarea in situ cu lianți hidraulici rutieri;
  2. Lucrări de infrastructură - straturi de fundație realizate din agregate naturale de balastieră și de carieră, straturi de fundație din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici rutieri;
  3. Lucrări de suprastructură - îmbrăcăminți asfaltice realizate în unul, două sau trei straturi de mixturi asfaltice, îmbrăcăminți realizate din beton de ciment, acostamente realizate din agregate naturale sau din beton de ciment, reînnoirea îmbrăcăminții rutiere prin execuția de covoare asfaltice;
  4. Lucrări de hidraulică - şanțuri și rigole de pământ, şanțuri și rigole betonate, rigole de acostament, rigole carosabile, podețe pentru evacuarea apelor colectate de șanțuri, poduri executate cu grinzi din beton precomprimat cu corzi aderente cu fundații realizate pe coloane Benotto, amenajări ale albiilor cu saltele de gabioane sau cu elemente de beton turnate monolit;
  5. Lucrări de apărări de maluri și de consolidări taluzuri și versanți - ziduri de sprijin din gabioane, ziduri de sprijin din elemente prefabricate din beton armat, ziduri de sprijin executate monolit din beton de ciment, stabilizarea versanților cu coloane Benotto, stabilizarea versanților cu geocelule;
  6. Lucrări de siguranța circulației - montarea semnălizării rutiere verticale (indicatoare rutiere), execuția marcajelor rutiere longitudinale și transversal, montarea sistemelor de protecție (parapeți metalici);
  7. Lucrări de amenajare trotuare, piste pentru bicicliști și spații pietonale (esplanade) - montare pavaje și borduri;
  8. Amenajări pentru protecția mediului - plantare arbori și arbuști, semănare gazon;
  9. Lucrări de întreținere periodică - reparații asfaltice izolate și reparații pe suprafețe întinse (covoare asfaltice), eliminare burdușiri, colmatări fisuri și crăpături, tăieri de acostamente, asigurarea esteticii rutiere;

Lucrările de construcție se realizează numai pe bază de proiecte de execuție și caiete de sarcini puse la dispoziție de beneficiari și aprobate de verificatori de proiecte. Toate lucrările s-au obținut legal prin licitații publice sau încredințare directă, iar la sfârșitul execuției, acestea s-au înscris în termenele contractuale stabilite cu beneficiarii, calitatea fiind realizată conform cerințelor exprimate în caietele de sarcini.